Ne Yapıyoruz - 2D Mekanik Proje | Omnia Mekanik Mühendislik

2D Mekanik Proje

Autocad bilgisayar destekli tasarım (CAD = Computer Aided Design) programıdır. Teknik resim çizmek için kullanılan diğer programlar gibi vektör tabanlıdır. Yani CAD programı; çözünürlükten bağımsız, 2-boyutlu ve 3-boyutlu geometrik nesnelerin oluşturulduğu bir veri kümesidir. Bu alandaki ilk vektörel çizim programlarından biridir.

Omnia Mühendislik olarak 2 boyutlu mekanik tasarımda Autocad ile neler sunuyoruz.

Mekanik tesisat alanında havalandırma, ısıtma, soğutma, sıhhi tesisat ve alt yapı projelerinin çizim ve hesaplamalarında ve bu tesisatlarda kullanılacak malzemelerin özetini çıkarmada büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu sayede tesisatın maliyeti ve tesisatın yapım süresi en aza indirgenebilir maliyet raporları gerçek maliyet rakamına en yakın rakamla tespit edilebilir.