Ne Yapıyoruz - Danışmanlık | Omnia Mekanik Mühendislik

Danışmanlık

OMNİA mühendislik olarak danışmanlık kapsamında talep edilen çalışmaları ilgili yönetmelik ve şartnamelere uygun olacak şekilde yaparak destek vermekteyiz.

Proje rapor ve hesaplarının standartlar ve yönetmeliklere göre uygunluklarının incelenmesi, Hesap analizlerinin yapılması ve seçilen ekipmanların uygunluklarının incelenmesi, 2D-3D olarak hazırlanmış mekanik projelerin uygulama açısından uygunluklarının incelenmesi, İhale dosyaları kapsamında keşif ve metrajların uygunluklarının incelenmesi, Mekanik teknik şartnamelerin uygunluklarının incelenmesi, Maliyet analizlerinin yapılarak uygunluklarının incelenmesi,