Ne Yapıyoruz | Omnia Mekanik Mühendislik

Ne Yapıyoruz

 1. Proje Öneri Raporunun Hazırlanması
  Projede kullanılacak ilgili yönetmelik ve standartların belirtilmesi,
  Projede kullanılabilecek sistemler hakkında bilgilerin verilmesi ve avantaj-dezavantajların belirtilmesi,
  Projede kullanılacak ön hesapların belirtilmesi,
 2. Proje Avan Projesinin Hazırlanması,
  Proje öneri raporunda belirtilmiş olan ön hesaplara göre mekanik ihtiyaçların belirtilmesi,
  Projede kullanılacak sistemlere ait ana cihazların projede belirtilmesi,
  Projede kullanılacak mekanik sistemlerin tek hat olarak belirtilmesi,
 3. Mekanik Ruhsat Projelerinin Hazırlanması,
  İlgili yönetmelik ve şartnamelere göre onay alınacak birimin taleplerine uygun mekanik ruhsat projelerinin hazırlanması,
 4. Mekanik Uygulama Projelerinin Hazırlanması,
  Uygulamaya yönelik bütün mekanik disiplinlerin koordine edildiği mekanik uygulama projelerinin hazırlanması,
  Projelerin 2D Autodesk AutoCad ve-veya 3D Autodesk Revit ile hazırlanması
 5. Mekanik Proje Raporunun Hazırlanması,
  Nihai kararlara ve standartlara uygun sistem ve hesapların belirtildiği mekanik proje raporunun hazırlanması,
 6. Mekanik Proje Hesaplarının Hazırlanması,
  Mekanik hesaplamaların hazırlanması,
 7. İhale Dosyalarının Hazırlanması
  Mekanik projede yer alan bütün disiplinler için keşif, metraj, birim fiyat, teknik şartname, marka listelerinin hazırlanması,
 8. Danışmanlık
  Mekanik tesisat konusunda proje ve raporlama üzerine danışmanlık